Pályáznál?

Mutatjuk az aktuális lehetőségeket!

Aktuális pályázatok
Korábbi pályázatok

1. GINOP Plusz-1.2.3-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
További részletek »

2.GINOP-1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása
További részletek »

3. TOP Plusz 2.1.1-21

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
További részletek »

4. TOP Plusz 1.2.1-21

Élhető települések
További részletek »

5. VP6-6.4.1-21

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése
További részletek »

GINOP Plusz-1.2.3-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
Tervezett benyújtás:
A kérelmek benyújtása
2021. január 17-től várhatóan 2021. január 24-ig
lehetséges.
Támogatható tevékenységek:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Képzési szolgáltatások igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

sInformációs technológia-fejlesztés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Amit adnak:
10 000 000 – 150 500 000 Ft az igényelhető összeg. A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. 70%-os intenzitás vagy 30% önerő szükséges.
ahol pályázhatnak:
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban
vagy az ezen a régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településeken.

GINOP-1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2021. november 9. 9:00 órától 2021. december 9. 10:00 óráig lesz lehetőség.
Támogatható tevékenységek:

Információs tecnológia
fejlesztés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Eszközbeszerzés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Képzés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Gyártási licenc

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Bérköltség támogatás

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Munka- végzéshez
szükséges feltételek
biztosítása

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

TOP Plusz 2.1.1-21

Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítése, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás, okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása, központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje, napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A megvalósítás helyszíne a terület-specifikus mellékletek szerinti megyék települései.

TOP Plusz 1.2.1-21

Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterületi fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, fájdalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

VP6-6.4.1-21

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség.

1.GINOP-1.2.12-21

Élelmiszeripari középvállalatok
beruházásainak támogatása
További részletek »

VINOP-1.2.1-21

2.GINOP+

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
További részletek »

3. GINOP+ 1.2.1-21.

Minden olyan vállalkozásnak szól, mely legalább 1 éve és minimum 3 fővel dolgozik
További részletek »

4. GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatának, valamint az energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása.
További részletek »

GINOP-1.2.12-21

Élelmiszeripari középvállalatok beruházásainak támogatása
A kérelmek benyújtása
2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 30. 12:00-ig
lehetséges.
Támogatható tevékenységek:

Információs tecnológia
fejlesztés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Új eszközök, gépek beszerzése

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Képzés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Tanácsadási szolgáltatások
igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Ingatlan-beruházás

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

GINOP+

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
A kérelmek benyújtása
2021. március 15-től várhatóan 2021. március 16-ig
lehetséges.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Képzési szolgáltatások igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Üzleti felhő-szolgáltatás igénybevétele

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

GINOP+ 1.2.1-21.

Minden olyan vállalkozásnak szól, mely legalább 1 éve és minimum 3 fővel dolgozik.
A kérelmek benyújtása
2021. július 12-től várhatóan 2021. július 19-ig
lehetséges.
Támogatható tevékenységek:

épület bővítés-, korszerűsítés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Eszközbeszerzés

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

tanácsadás

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

megújuló energia

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

Amit adnak:
max 70%, akár vissza nem térítendő támogatás
ahol pályázhatnak:
Budapesten kívül bárhol az országban

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatának, valamint az energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása.
Beadási határidő: 2020. június 30., 10 óra 00 perc (amennyiben a rendelkezésre álló keret kimerül, a pályázat felfüggesztésre kerül).
Pályázok köre:
mikro-, kis- és középvállalkozások
igényelhető támogatás összege:
3.000.000 Ft-tól 100.000.000 Ft-ig
Részletekért kattins ide »
 • „ Az igazi üzleti partner, aki a vevői szemléletével nem csak azokat az igényeket teljesíti, amelyeket megfogalmaznak felé, hanem azokat is, amelyeket a vevő még fel sem ismert. Az ő sikerük a partnereik sikerében rejlik. Gyorsan reagálnak, hosszan kitartanak. “
  GURABI ATTILA
  Coach – YIELD Képző és Fejlesztő Kft.
 • „ Cégünk több éve sikeresen működik együtt a Nextbroker Kft. csapatával. A közreműködésüknek köszönhetően pályázataink sikeresek, melyek remek fejlődési lehetőséget jelentenek cégünk számára. A Nextbroker Kft. munkatársait megbízhatóság, szakértelem, széles látókör, rugalmasság és segítőkészség jellemzi, mely egyszerűvé teszi a közös munkát. “
  Gyökös Barna
  Ügyvezető, Farmgép Kft.
 • „ Első pályázatunk beadása óta (2011) dolgozunk együtt a Nextbroker Kft-vel. Rugalmas, megbízható, szakmailag jól felkészült csapat. Sokat tanultam tőlük, ezért akár pályázat beadásról, vagy éppen ellenőrzésről van szó, kiválóan megértjük egymást, és kölcsönösen tudjuk segíteni a másik munkáját. “
  Szilágyi Tünde
  Ügyvezető – DANEXA 2000 Kft.
Neked miben segíthetünk?

Használd ki a pályázatokban rejlő lehetőségeket!
Keress bennünket bizalommal!

Gondolkodjunk együtt! »
rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram