fbpx

Pályáznál?

Mutatjuk az aktuális lehetőségeket!

Pályázati menetrend

Megnézem »Letöltöm »

FÓKUSZTERÜLETI INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA

 c. pályázat társadalmi egyeztetéséről
A konstrukció célja:
Tervezett projektekkel szembeni elvárások:
a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
b) a fejlesztésnek minimum TRL5 4-es szintről kell indulnia (Ötlet laboratóriumban validált technológia), a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet (életképes termék prototípus) elérve és
c) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet (működési környezetben ténylegesen bizonyított rendszer, piacra küldhető model) és
d) a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia a Felhívás 6. III fejezetében rögzítettek szerint.


Vállalkozások számára:

VÁLLALKOZÓ START II.

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS TŐKEJUTTATÁSSAL
Pályázat benyújtása: 
2023. szeptember 1 – 2024. szeptember 30

Támogatás mértéke:
legfeljebb 4.500.000 Ft 100%-os intenzitással

A pályázat benyújtására jogosultak:
- 18 és 64 év közötti magánszemélyek
- vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
- vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
- minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
- magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
- más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
- más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői

Támogatás igénylés lépései
1. Regisztráció az OFA Nonprofit kft. által közzétett online felületen.
2. A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt
kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetéssel, melynek részét képezi a piacképes vállalkozói ötlet részletes bemutatása személyesen.
3. A fenntartható vállalkozásra vonatkozó megalapozott üzleti tervet bemutatni tudó, és az elvárt vállalkozói alapkompetenciákkal rendelkező vállalkozójelöltekkel sor kerül a
Programba vonási szerződés megkötésére.
4. A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen és az ehhez kapcsolódó személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében elkészítik a vállalkozás részletes üzleti tervét.
5. Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
6. A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.

Az üzleti terv jóváhagyását, (képzési tanúsítvány kiadását) követő 90 napon belül meg kell alapítani a vállalkozást.

Hentesüzletek támogatása 2023

Felfüggesztve

A MIKROVÁLLALKOZÁSKÉNT MŰKÖDŐ 
HENTESÜZLETEK TÁMOGATÁSA
Pályázat benyújtása: 
2023. február 20. 8.00 óra – 
2023. március 20. 23 óra 59 perc

Támogatás mértéke:
Pályázónként 3 millió Ft,
ha az üzletben húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül 3,5 millió Ft

A pályázat benyújtására jogosultak:
• mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók
• 2023. január 1. előtt nyilvántartásba vettek
• tevékenységeik között a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme" szerepel
• 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak
• nincs adótartozása, valamint köztartozása

A támogatás működési költségek fedezetére használható:
• Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);
• Helyiségbérlet díja;
• Munkabér és járulékai.

KTÜ-KP-1-2023

Felfüggesztve

A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN A KISTELEPÜLÉSI ÜZLETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
Pályázat benyújtása: 
2023. január 12. 10.00 óra – 2023. január 31. 23.59 óra

Támogatás mértéke:
Üzletenként minimum 1 millió Ft – maximum 3 millió Ft

Támogatás intenzitása: 
100%

Pályázatot nyújthat be
A) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető), amely
- a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen
- kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és
- az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott,
B) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló pályázat keretében nyitottak új üzletet.

Az elszámolható költségek:
- az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek
- ingatlan bérleti díja (kizárólag az üzlet díja)
- könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz);
- könyvelés díja;
- ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez);
- áram, víz, fűtés költségei;
- karbantartási költség;
- áruszállítás költségei;
- posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek


GINOP-8.3.5-18

Felfüggesztve

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel (0%-os kamat)
„B” hitelcél
Minimum 5 millió HUF – Maximum 150 millió HUF
A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.
Kamat 0% / év
Futamidő a kölcsönszerződés megkötésétől számított 
maximum 60 hónap.
Szerződéskötési határidő 2023. március 31.
2022. december 8-tól 2023. február 15- ig lehet 
Kölcsönkérelmet benyújtani.

FELDOLGOZÓIPARI KKV ENERGIAKÖLTSÉG ÉS BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSI PROGRAM

Energiaintenzitás 2022
Benyújtás előtti kötelező regisztráció: 
2022.10.20 – 2023.04.30-ig
Beadási időszak: 
Regisztráció és a jogosultság megállapításától – 2023.06.30 és 2023.12.15-ig
50% és 15% támogatási intenzitás
Támogatható tevékenységek:
A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december és 2023. január, február, március havi energiaköltség növekmények fedezésére
Támogatási intenzitás 50%.

B. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.
Támogatási intenzitás 15%.
Támogatási kérelem benyújtására jogosultak:
- Kis- és közép vállalkozások
Fő tevékenységi köre a feldolgozóiparba vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari vagy a
szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik
- A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti.
- Számlával igazolni tudja, hogy a 2021. évi energiaköltsége (gáz, áram, távhő és üzemanyag) eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevétele 2 százalékát
- 2021. évről rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel és a vállalkozás alapításának dátuma korábbi, mint 2021. január 1.
- Munkaügyi kapcsolatai rendezettek
- Nincs adó- vagy köztartozása, nincs ellene végrehajtási eljárás folyamatban
- Rendelkezik a támogatói okirat biztosítékaként az igényelt támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosítékkal. (banki felhatalmazó levél)

NFSZ - VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS
MUNKAERŐ TÁMOGATÁSA

Felfüggesztve

Munkabér támogatás
A kérelmek benyújtása
2022. augusztus 15. napjától
lehetséges.
50%-75% támogatási intenzitás, de munkavállalónként maximum havi 150.000 Ft 8 órás munkaidő esetén
A munkaerőpiaci program szempontjából hátrányos helyzetű személyek után igényelhető munkabér támogatás maximum 6 hónap időtartamra. A foglalkoztatás módja lehet teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.
MUNKABÉR TÁMOGATÁS AKKOR IGÉNYELHETŐ, HA A FOGLALKOZTATÁSRA KERÜLÖ MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓAN AZ ALÁBBI FELTÉTELEK KÖZÜL LEGALÁBB EGY TELJESÜL:
1. 25 éves életkort be nem töltött álláskereső,
2. 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső,
3. 50 év feletti álláskereső,
4. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskereső,
5. tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső,
6. a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláskereső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból,
7. megváltozott munkaképességű személy,
8. vidékies területen élő álláskereső,
9. kérelem beadását megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesült; illetve gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy részesülő álláskereső

GINOP PLUSZ-3.2.1

Képzés támogatás
A kérelmek benyújtása
2022. február 15 - 2023.07.31. között
lehetséges.
(forrás kimerülés miatt a benyújtási időszakot bármikor lezárhatják)
A támogatás összege képzési költségből (kötelező), képzés miatt kiesett bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségekből állhat. A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.
TÁMOGATHATÓ KÉPZÉS TÍPUSOK
1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
2. Soft skill képzés
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
4. Nyelvi képzés
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
KÉTFÉLE KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG:
önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,
együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

GINOP Plusz-1.2.2-22

Felfüggesztve
Magyar falu vállalkozás-újraindítási program
A kérelmek benyújtása
2022. február 24 – 2023. március 31. között
lehetséges.
Támogatható tevékenységek:
Kötelező:

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (ingatlan beruházással együtt min. 50%-a az összköltségvetésnek; el kell érnie a minimum nettó 100 000 Ft/eszköz árat)

Választható (de 1 db kötelező):

• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (fajlagos költségkorlátok alapján pályázható)

• Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).

• Szakmai megvalósítás keretében (a költségek pontosan 7%-a): projekt előkészítés, projektmenedzsment, általános (rezsi) költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei, IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés, képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés.
Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.
Mennyi előleg igényelhető?
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft.
FENNTARTÁSI IDŐ: 3 év

GINOP-4.1.5-22

Felfüggesztve
Energiahatékonyság növelését célzó épületenegetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.
A kérelmek benyújtása
2022. május 11. - 2022. június 10. között
lehetséges.
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
I. amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,
III. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

„AZONNAL CSELEKSZÜNK”

Felfüggesztve
Munkahelymegőrző támogatás
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében 
(Pályázati azonosító: ACS_MEGŐRZŐ).
A kérelmek benyújtása
2022. február 1 - 2022. március 2. között
lehetséges.
(forrás kimerülés miatt a benyújtási időszakot bármikor lezárhatják).
Pályázat benyújtására jogosult:
Támogatásra az az Mt. 33.§-a szerinti munkáltató pályázhat, aki a munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 15 fő munkavállalója munkaviszonyát a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással meg kívánná szüntetni.
Támogatható tevékenységek:
(LEGFELJEBB 6 HÓNAP IDŐTARTAMRA)
a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók részére átmenetileg a korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén.
b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében.

Önkormányzatok számára:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21

Felfüggesztve

Helyi és térségi turizmusfejlesztés
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
a) Helyi önkormányzatok
b) Önkormányzati hivatal
c) Helyi önkormányzatok társulásai
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek
e) Egyházi jogi személyek
f) Civil szervezetek
g) Térségi fejlesztési tanács
h) Európai területi együttműködési csoportosulás
Milyen tevékenységek támogathatóak?
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
B) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése
a) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése
b) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései
c) Kisvasutak, erdei vasutak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztés
d) Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
b) Megyén belüli aktív hálózatok kialakítása, fejlesztése gyalogos, vízi, lovas jármódok esetében
c) Kisvasutak, erdei vasutak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztés
d) Horgászturizmus fejlesztése
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében.

TOP_Plusz-1.2.3-21

Felfüggesztve

Belterületi utak fejlesztése
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a települési önkormányzatok (GFO 321). A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?
Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon.
A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik (Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása): a) szennyvízcsatorna, távközlési nyomvonalak, víz, gáz – melyről a támogatást igénylő vagy a tervező nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtásakor.
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

TOP_Plusz-1.1.1-21

Felfüggesztve

Helyi gazdaságfejlesztés
Támogatható tevékenységek
A, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
• Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

• Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások
B, Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása
• Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása

• Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása

• Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
C, Inkubátorházak fejlesztése
Hol valósítható meg a projekt?
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéinek települései; Kivéve: Budapest, továbbá a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a TOP_Plusz-1.4 intézkedés (Fenntartható Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

TOP Plusz 1.2.1-21

Felfüggesztve

Élhető települések
Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterületi fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, fájdalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

TOP Plusz 2.1.1-21

Felfüggesztve

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Támogatható tevékenységek:
Épületek külső határoló szerkezetének korszerűsítése, fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás, okos hálózat és okos mérési rendszer létrehozása, központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése, fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje, napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
Amit adnak:
Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletben foglaltak szerint.
Ahol pályázhatnak:
A megvalósítás helyszíne a terület-specifikus mellékletek szerinti megyék települései.
 • „ Az igazi üzleti partner, aki a vevői szemléletével nem csak azokat az igényeket teljesíti, amelyeket megfogalmaznak felé, hanem azokat is, amelyeket a vevő még fel sem ismert. Az ő sikerük a partnereik sikerében rejlik. Gyorsan reagálnak, hosszan kitartanak. “
  GURABI ATTILA
  Coach – YIELD Képző és Fejlesztő Kft.
 • „ Cégünk több éve sikeresen működik együtt a Nextbroker Kft. csapatával. A közreműködésüknek köszönhetően pályázataink sikeresek, melyek remek fejlődési lehetőséget jelentenek cégünk számára. A Nextbroker Kft. munkatársait megbízhatóság, szakértelem, széles látókör, rugalmasság és segítőkészség jellemzi, mely egyszerűvé teszi a közös munkát. “
  Gyökös Barna
  Ügyvezető, Farmgép Kft.
 • „ Első pályázatunk beadása óta (2011) dolgozunk együtt a Nextbroker Kft-vel. Rugalmas, megbízható, szakmailag jól felkészült csapat. Sokat tanultam tőlük, ezért akár pályázat beadásról, vagy éppen ellenőrzésről van szó, kiválóan megértjük egymást, és kölcsönösen tudjuk segíteni a másik munkáját. “
  Szilágyi Tünde
  Ügyvezető – DANEXA 2000 Kft.
Neked miben segíthetünk?

Használd ki a pályázatokban rejlő lehetőségeket!
Keress bennünket bizalommal!

Gondolkodjunk együtt! »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram